Tuyển dụng

TUYỂN NHÂN VIÊN PHỤ TRÁCH MUA HÀNG

TUYỂN NHÂN VIÊN PHỤ TRÁCH MUA HÀNG

Mô tả công việc: Xử lý các công việc phát sinh trong quá trình làm hợp đồng và nhập hàng về kho công ty. Liên hệ, giao dịch với các nhà cung cấp nước ngoài Soạn hợp đồng ngoại thương. […]
0835.19.6699