vôi cục

  • VÔI CỤC ( CaO)

    Liên hệ để có giá tốt nhất

    Thông tin sản phẩm : – Kích cỡ: 10 cm đến 70 cm – Thành phần hoá học: + CaO: >90% + Silica: 0.5 %...