polymer

  • Polymer Cation 1492

    Liên hệ để có giá tốt nhất

    Tên sản phẩm: Polymer Cation 1492 (CPAM) Công thức hóa học: (C3H5ON)n Ngoại quan: dạng tinh thể màu...