Tuyển dụng nhân viên kinh doanh lĩnh vực hóa chất tháng 5 6

Nhằm mở rộng và chiếm lĩnh thị trường mới, Phú Bình Group cần tuyển bổ sung nhân viên kinh doanh hóa chất công nghiệp với các thông tin yêu cầu cụ thể như sau: 1. Mô tả công việc – Duy trì […]